Aanpak

Waarheid zit meer in het proces dan in het resultaat

Er is een probleem, vraagstelling of leer-/ontwikkeldoel. Mijn werkwijze is eenvoudig en eenduidig. Ik werk gefaseerd en de ene stap moet gezet zijn, voordat ik aan de volgende begin.

Ik ga het organisatie-deel, de groep, het team of het individu bestoken met liefdevolle en soms irritante vragen. Om te binden, te ‘levelen’ en tot de kern te komen, en om te weten wat er ontbreekt aan bewustzijn, attitude, vaardigheden en gedrag. Vervolgens maak ik een programma en faciliteer ik het verkrijgen van bewustwording e/o gedragsrepertoire dat nodig/gewenst is. Vooral door 'learning-by-doing'. Daarbij betrek ik zowel mentale, emotionele en fysieke aspecten. Met leuke afwisselende en effectieve werkvormen. 

En als de situatie daarom vraagt, betrek ik experts uit mijn netwerk, inclusief trainingsacteurs. En het maakt mij niet uit of dat training, coaching, procesbegeleiding, intervisie of werkconferentie heet. Ik wil verbinden én resultaat bereiken.

Met de beste intenties willen we na verloop van de tijd wel eens terugvallen in oud gedrag. Wat menselijk is. Volgens onderzoek zouden we 60 aaneengesloten dagen het nieuwe gedrag moeten toepassen voordat het volledig is geïntegreerd. Het heeft dus alleen maar zin om het geleerde te verankeren in de praktijk van alle dag wil je succes hebben op lange termijn.

Kortom, een persoonlijke en directe benadering, maar wel in een ontspannen sfeer waarin graag gelachen wordt.

Website powered by Ondernemerswebsites.nl.